Habitat Kahuripan

PT. Wahana Artha Raya

Surabaya, Indonesia

PT. D Pavilion

4-story hotel